Hệ thống tự động kích hoạt và gửi thông tin tài khoản dùng thử vào email của bạn. Nếu không thấy tài khoản trong hộp thư đến, bạn hãy kiểm tra cả hộp thư spam.

 

  • Thời gian sử dụng: 7 ngày

  • Số links chia sẻ tối đa: 250

  • Kênh hỗ trợ ưu tiên: group